در سرتاسر جهان، زنان کارآفرین هرروز نقش بزرگ‌تری در اقتصاد کشور خود ایفا می‌کنند. آیا می‌خواهید یاد بگیرید چطور یک کسب‌وکار را از صفر شروع کنید و با موفقیت آن را توسعه دهید؟ آیا می‌خواهید یک زن موفق صاحب کسب‌وکار و یک کارآفرین شوید؟ پس به شما توصیه می‌کنم که این مطلب را بخوانید چراکه برخی نکات عملی برای تبدیل‌شدن به یک زن و یا کارآفرین موفق را به اشتراک گذاشته‌ام.