شما می‌توانید ایمیل درست کنید یا از طراح سایت خود بخواهید چنین کاری را برای شما انجام دهد که شبیه یک صفحه‌ی اینترنتی خوش‌ساخت با دکمه‌های متحرک و قابل کلیک کردن باشد. حالا تنها کاری که باید بکنید فرستادن آن به میلیون‌ها نشان ایمیل است و بی‌شک این کار یک‌شب بیشتر طول نمی‌کشد.